top of page

Privacybeleid

Chiropractie Potgieter Gragger B.V. gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.

Chiropractie Potgieter Gragger B.V. deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.

Chiropractie Potgieter Gragger B.V. bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op de basis van het opslagdoel van de gegevens.

Chiropractie Potgieter Gragger B.V. houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.

Chiropractie Potgieter Gragger B.V. vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.

Chiropractie Potgieter Gragger B.V. informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens.

Chiropractie Potgieter Gragger B.V. informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.

Chiropractie Potgieter Gragger B.V. informeert patiënten indien Chiropractie Potgieter Gragger B.V. bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

bottom of page